0

Hvad er god akustik?

God akustik er vigtigt for din trivsel, og det er uanset om det er på arbejdspladsen eller i hjemmet. Med enkle løsninger er det muligt at forbedre lydforholdene, men der er stor forskel på, om du skal lydregulere i et klasselokale, mødelokale eller opholdsrum. Her på siden kan du læse mere om god akustik og hvad du kan gøre for at optimere de akustiske forhold i forskellige former for lokaler.

Men for at kunne besvare, hvad er god akustik, er det vigtigt først at få defineret, hvorfor der opstår dårlig akustik i et lokale.

Hvorfor opstår dårlig akustik?

Når lyd opleves som støj, så påvirker det os mennesker negativt. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på, hvordan vi kan skabe gode akustiske forhold, når vi er på arbejde. Det vil øge vores personlige trivsel og derved også forbedre produktiviteten, når vi arbejder i et miljø uden støjproblemer og med god akustik.

Den typiske årsag til at vi oplever lyde som støj, er at de lokaler, vi opholder os i, består af hårde materialer. De hårde materialer som eksempelvis træ og beton vil reflektere lyden frem og tilbage i lokalet, hvorved dårlig akustik opstår.

Ønsker vi at forbedre akustikken i et rum, så handler det om at begrænse de hårde flader mest muligt. Det gør vi blandt andet ved at sætte akustikløsninger op, så lyden kan absorberes, og vi i stedet går fra ”badeværelseslyd” til ”soveværelseslyd”.

Grundlæggende så er der fire måder, hvorpå vi kan regulere støj:

  • Ændring i bygningen og de enkelte rum
  • Ændre eller skifte inventar
  • Ændre måden vi anvender rummet på
  • Færre personer pr m2

Det første vi skal gøre, er at kigge på loftet. Er loftet ikke et lydabsorberende loft kan vi montere lydabsorbenter her. Herefter kan der monteres vægabsorbenter på væggene.

Som tommelfingerregel skal man regne med, at et hårdt lokale skal have akustik i hele eller så meget som muligt af loftet samt på minimum to vægge. Jo bedre fordeling af absorbenterne jo bedre og mere ensartet lydbillede vil der blive i lokalet. Placering og prioritering skal således altid starte med en gennemgang af loftet, for spredning af absorbenter mest muligt, herefter vil man kigge på endevæg og til sidst langvæggen. De valgte vægge skal være vinkelret hinanden og ikke overfor – men husk, at dette er en vejledning, det er ikke altid at det lader sig gøre i virkeligheden.

Betyder det så, at vi skal nøjes?

Nej, selvfølgelig ikke. Vi skal altid tage højde for lokalets funktion. I enkelte tilfælde kan man komme tæt på det perfekte resultat med en anden fordeling og med en klog placering af absorbenterne – baseret på støjkilderne i lokalet.

Vi er altid behjælpelig med at besigtige jeres lokaler og komme med et løsningsforslag, så der både opnås god funktion og god akustik i lokalet.

Fakta

Jo hårdere lokalet er – jo længere bliver efterklangstiden

Lang efterklangstid opleves især, når man er i et lokale og taler med en anden person, og man skal koncentrere sig meget for at forstå, hvad der bliver sagt. Du kan teste efterklangstiden ved at klappe og høre om lyden bliver hængende i lokalet som et ekko.

 

Hvordan defineres god akustik?

God akustik handler om efterklangstid – altså hvor længe lydbølger bliver hængende, og dermed hvor meget støj/rungen, der er i rummet. Efterklangstiden måles i sekunder, og mere konkret måler vi efter, hvor lang tid det tager støj at falde med 60dB. Jo hurtigere vi kan nedsætte efterklangstiden desto bedre akustik og indeklima.

Et lokales anvendelse og størrelse har stor betydning for, hvor lang efterklangen er om at dø ud. Så hvis vi eksempelvis har et stort rum, der primært består af hårde overflader, så vil lydbølger have rig mulighed for at reflektere frem og tilbage, hvilket betyder støj i lokalet. For at nedsætte efterklangen forsøger vi at skabe et større absorptionsareal med bløde, ujævne eller porøse overflader – jo større areal, desto mindre efterklang og dermed bedre akustik. Så kortere efterklangstid = god akustik.

Sabines formel

For at finde frem til efterklangstiden i et lokale, benytter vi os af Sabines formel. Om resultatet betyder god eller dårlig akustik, afhænger af hvilket lokale, der skal lydreguleres. Der er nemlig stor forskel på den anbefalede max efterklangstid, alt efter rummets størrelse og anvendelse. Når vi arbejder med akustik, sigter vi efter at opnå følgende resultater:

Undervisningslokaler: <0,6 sek.

Daginstitutioner og SFO: <0,4 sek.

Møderum: <0,6 sek.

Klinikker: <0,6 sek.

Hvis du ønsker at blive klogere på, hvordan du nedsætter støjen og optimere lydforholdene hos jer, så kan du læse mere på denne guide, der leverer tre trin til bedre akustik.

envelopearrow-right