0

Bliv klogere på akustik

Der er mange akustiske begreber at holde styr på. Derfor har vi samlet nogle af de mest anvendte ord og begreber i forbindelse med akustik, og lavet en lille forklaring til dem hver især. Måske oversigten kan hjælpe dig på vej, og ellers er du altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning.

Leder du efter en akustik løsning? Få hjælp til at forstå de tekniske specifikationer

Støder du på begreber som miljøpåvirkning, brandsikkerhed, luftbestandighed og CE-mærkning i din jagt på en akustikløsning og er du i tvivl om, hvordan de skal forstås? Så fortvivl ikke. Her kan du læse om de enkelte tekniske specifikationer.

 

Miljøpåvirkning
For at få et transparent og videnskabeligt syn på et produkts miljøpåvirkning, kan man udføre en livscyklusanalyse (Life Cycle Assessment).

En LCA tager højde for hvert trin i produktets levetid, fra høst af råvarer til produktion og slut-levetid.

Livscyklusanalyser af vores produkter er udført i overensstemmelse med ISO 14040 og giver et fuldstændig transparent overblik over vores miljøpåvirkning.

EPD (Miljødeklaration)
Output fra et produkts livscyklusanalyser kan behandles og præsenteres på en standardiseret måde i et dokument kaldet miljødeklaration (EPD).

En EPD er en type III miljødeklaration, hvilket betyder, at den altid skal revideres og certificeres af en tredjepart. Vores EPD’er er udført i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804. Tredjepartsverifikation udføres af det svenske miljøinstitut IVL.

 

Brandsikkerhed
De brandtekniske krav til nedhængte lofter kan variere afhængig af både rumtype og den bygning, hvori det skal monteres.
Detaljerede krav kan findes i det nationale bygningsreglement. To generelle krav kan imidlertid identificeres som afgørende for nedhængte lofter i de tidlige stadier af ild, og de bør betragtes som “obligatoriske” i alle lokaler:

  • Nedhængte lofter må kun bidrage ubetydeligt til udvikling af ild og produktion af røg. Dette imødekommes ved hjælp af et loft, der består af materialer og overfladeforinger, som mindst opfylder Euroklasse B-s1, d0.
  • Nedhængte lofter må ikke kunne knække og falde sammen i de tidlige stadier af en brand, når evakuerings- og redningsaktioner stadig kan udføres. For at kunne bestå dette krav skal et loft være i stand til at modstå en varme-eksponering på ca. 300°C. (Varmestrålingen har et røggaslag med en temperatur på 300°C, som svarer omtrent til hvad en fuldt udstyret brandmand kan modstå).

Brandtest og klassifikation af produkter
Brandtestmetoder er generelt udformet til at simulere de forskellige faser i en brand. Derfor er test på overfladeforinger udført ved hjælp af ildkilder, som repræsenterer antændings- og udviklingsfasen i en brand. Disse testmetoder betegnes som “reaktion på brand” test. Formålet er at evaluere, hvordan produkter og materialer bidrager til de tidlige stadier af en brand i form af:

  • Antændelighed
  • Flammespredning
  • Varmeudvikling
  • Røgproduktion
  • Forekomst af flammende dråber/partikler

Normalt udføres reaktion på brand test på en lille eller mellem skala.

Det europæiske brandtest system – Euroclass
Reaktion til brandtest og klassifikationssystemet for loftprodukter i Europa er baseret på Euroclass systemet defineret af EN 13501-1.

Der er i alt 39 klasser inddelt i 7 niveauer; A1, A2, B, C, D, E og F, hvor A1 er den bedste, og F er for produkter og materialer, der ikke er klassificeret.

De fleste klasser omfatter også en ekstra klassifikation omkring røgudvikling og forekomst af flammende dråber/partikler.

Klasser for røg: s1, s2 og s3, hvor s1 er bedst.

Klasser for flammende dråber og partikler: d0, d1 og d2, hvor d0 er bedst.

 

Fugtbestandighed
Loftproducenter skal sikre, at loftplader har tilstrækkelig styrke til at understøtte egen vægt, når de først er monteret, og muligvis en yderligere punkt / lineær / fordelt belastning.

Det gøres ved at teste flexural trækstyrke i henhold til EN 13964: 2014 (bilag F for loftplader og bilag J for baffler) under bestemte forhold og klasser i henhold til tabel 8, EN 13964: 2014

Ydeevne for vores loftplader kan findes i de respektive Ydeevnedeklarationer DOP.

Tabel 8, EN 13964:2014

A – Bygningskomponenter udsat for varierende relativ luftfugtighed up til 70% og varierende temperatur op til 25 °C men uden korrosive forurenende stoffer.

B – Bygningskomponenter udsat for varierende relativ luftfugtighed op til 90 % og varierende temperatur op til 30 °C men uden korrosive forurenende stoffer.

Klasse Betingelser

C – Bygningskomponenter udsat for varierende relativ luftfugtighed op til 95 % og varierende temperatur op til 30 °C og ledsaget af en risiko for kondens men uden korrosive forurenende stoffer.

D – Mere alvorligt end ovenstående.

 

CE
Du kan se den konkrete specifikation på de enkelte produkter.

 

Ønsker du at blive klogere på akustik og om hvorfor der opstår støj i et lokale? Så læs vores indlæg om ”Hvad er god akustik” her.

envelopearrow-right