Dæmp støjen og få et bedre arbejdsmiljø

På rigtig mange arbejdspladser oplever man dagligt støjgener, og det påvirker både koncentrationen og arbejdsvilkårene.

Støj er karakteriseret som lyd, der påvirker mennesker negativt, men heldigvis kan man ofte gøre noget ved støjen med få og enkle midler. I denne artikel vil vi derfor komme nærmere ind på støjregulering, og hvordan du har mulighed for at sænke støjen på din arbejdsplads.

 

Hvad er fordelene ved lydregulering?

Først og fremmest er det vigtigt at fremhæve de mange gode effekter, der er ved korrekt lydregulering og god akustik. Undersøgelser har vist, at man ved korrekt lydregulering i lokaler bl.a. kan opnå følgende:

 • Lavere stressniveau
 • Højere produktivitet
 • Bedre koncentrationsevne
 • Mindre træthed og udmattelse

God akustik har altså en stor indflydelse på både effektiviteten og medarbejdernes sundhed i din virksomhed. Heldigvis kan det sagtens lade sig gøre at skabe god akustik med lyddæmpende løsninger i eksisterende lokaler, og selvom løsningerne er ganske simple, har de en stor effekt og positiv indvirkning på arbejdsmiljøet.

Når man regulerer lyden i et lokale med lyddæmpende produkter, sker der følgende:

 • Lydtrykket falder
 • Efterklangstiden forkortes (du kan læse mere om efterklangstid i næste afsnit)
 • Taleforståelsen bedres
 • Støjudbredelsen sænkes (støjen fanges der hvor den opstår, så vi undgår hoppebold-effekten)

Hvad er årsagen til dårlig akustik?

Men hvad er det egentlig, der skaber dårlig akustik og øger behovet for lydregulering? Det skyldes faktisk i høj grad bygningerne og deres konstruktion.

Hårde overflader som beton, træ, mursten og lignende reflekterer lyde i langt højere grad end bløde overflader, så lyden hopper frem og tilbage i lokalet flere gange. Når lyden hopper, skaber det efterklang, som er en fornemmelse af ekko, der gør det svært at tale sammen og afskille forskellige lyde.

Dårlig akustik er et resultat af en lang efterklangstid, hvilket er et udtryk for, hvor lang tid det tager for en lyd at falde med 60 dB. Des længere efterklangstid, des dårligere vil akustikken i rummet være.

Uanset hvor akustikken skal forbedres, handler det altså om at nedbringe efterklangstiden, så den får et passende niveau i forhold til lokalets formål.

Overordnet kan man forbedre akustikken på følgende fire måder:

 1. Man kan ændre bygningen og de enkelte rum
 2. Man kan lave flere m2 pr. person
 3. Man kan ændre måden, hvorpå vi arbejder/opholder os i rummene
 4. Man kan flytte eller erstatte inventar

Gode råd og overvejelser til lydregulering

Et vigtigt skridt mod bedre akustik, er at begrænse hårde materialer mest muligt, så man kan bl.a. overveje følgende:

 • Lofter og vægge kan beklædes med materialer, som absorberer lyden.
 • Undgå hårde gulve som linoleum på beton, og vælg i stedet et blødt gulv som f.eks. naturkork eller linoleum på korkment.
 • Ved nybyggeri og bygningsmæssige ændringer kan man anvende materialer, som absorberer lyd.

Man kan også vælge at lave en lyddæmpende indretning, som faktisk får en positiv effekt helt uden at ændre på lokalernes konstruktion:

 • Sæt opslagstavler op på væggene.
 • Brug polstrede møbler i lokalerne.
 • Hæng gardiner op ved alle vinduer, da er lyddæmpende uanset om de er trukket for eller ej.

Ovenstående er simple løsninger, men man skal selvfølgelig være opmærksom på, at rummet bliver tilført elementer, som kræver rengøring.

Desuden bør man være opmærksom på følgende, som også kan have en indvirkning på støjniveauet:

 • Stil krav om at støjbelastningen ikke overstiger 35 dB ved tekniske installationer.
 • Sørg for at rense og vedligeholde ventilationsanlæg, så de ikke støjer.
 • Luk døren til rum, hvor der f.eks. står opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler og lignende.
 • Vær strategisk i din placering af støjende rum.

Sådan kan du forbedre akustikken markant

Det kan være svært, eller måske ligefrem umuligt, at ændre på bygningens konstruktion, så derfor ændrer man i stedet for de enkelte rum eller skaber flere m2 pr. person.

Hvis man udnytter lokalernes forskellige flader, kan man absorbere lyden, så den ikke reflekteres i loftet eller på væggene. Det vil sige, at man ved forskellige kombinationer af akustikpaneler på væggene, lydflåder i loftet, bordskærmvægge på bordene og skærmvægge på gulvet, kan opnå et optimalt resultat. Og det er helt uden at ændre på selve bygningen eller sammensætningen af kontorerne.

Der er flere forskellige måder at dæmpe lyden i eksisterende lokaler:

  • Tænk lyddæmpende paneler ind i indretningen.
   Lyddæmpende paneler kan bruges som en aktiv del af indretningen, da de findes i 80 forskellige farver og med forskellige typer stof til overfladen. De kan desuden fremstilles med print, så de fungerer som billeder på væggen. Dette kombinerer funktion med design, da den lyddæmpende effekt er den samme som på de almindelige lyddæmpende absorbenter.
  • Udnyt loftet til at montere lydflåder, der kan absorbere lydene og nedbringe efterklangstiden.
   Bløde møbler er også gode til at absorbere lyden, men mange vil ikke ofre gulvpladsen til ekstra møbler. Her kan man i stedet udnytte pladsen i loftet til lydregulerende lydflåder, der endda kan monteres i lokaler med lav loftshøjde.
  • Skab små åndehuller og områder til fordybelse med skærmvægge.
   Lyddæmpende skærmvægge kan bruges til at afskærme mindre områder i større lokaler. På den måde skaber du fysiske rammer, der indbyder til fordybelse og koncentration.
  • Øg produktiviteten og samarbejdet med inddeling af lokaler.
   Skærmvæggene kan også bruges til at indrette større lokaler, så flere forskellige afdelinger kan benytte dem – uden at de bliver forstyrret af hinanden. På den måde er der både mulighed for at samarbejde på tværs af afdelingerne, mens det stadig er muligt at koncentrere sig om sine egne opgaver.

Hvilken løsning er den bedste for mig?

Der  er stor forskel på om du skal lydregulere i et klasselokale, mødelokale eller i et stort fælleskontor, så for at finde den optimale løsning er det nødvendigt at have fokus på lokalets indretning og formål.

I klasselokalet er det f.eks. vigtigt, at man ikke placerer de lyddæmpende løsninger bag ved læreren. I stedet for skal man placere dem på de resterende vægge og i loftet, så lyden hurtigt absorberes, der hvor den opstår.

På kontoret er det derimod vigtigere, at man tager stilling til personalets arbejdsopgaver og varierende behov for ro. Nogle afdelinger kan have brug for at fordybe sig, hvorimod andre afdelinger kan have et større behov for at kunne udveksle idéer eller tale sammen i teams. Derfor kan det på kontorer være en god idé at bruge lydregulerende skærmvægge, og kombinere det med absorbenter i loftet for en komplet løsning.

Hos industrivirksomheder skal man tage hensyn til en lang række faktorer som støjkilde, støjniveau, krav til hygiejne og lignende, og derfor har de ofte et meget varierende behov for lydregulering.

Få professionel rådgivning og sparring

Hos EXAKT tilbyder vi selvfølgelig professionel rådgivning for at sikre os, at du vælger den rigtige løsning til jeres lokaler.

Vi hjælper dig med at sammensætte både typer og mængde, og vi tager naturligvis højde for udluftning, lampeudtag osv., når vi besigtiger dine lokaler. På den måde sikrer vi, at du får en løsning, som virkelig forbedrer akustikken på netop din arbejdsplads.

Du er meget velkommen til at kontakte os på telefon 98 19 35 33, sende en e-mail til exakt@exakt.dk eller udfylde kontaktformularen herunder.

envelopearrow-right